Eventyrhaven
Indhold
Velkommen
Personale
Bestyrelsen og referater
Ferier og lukkedage
Forældresamarbejde
Hvem er vi?
Klar til læring
Kontakt
Læreplaner
Motorik
Overgange
Overordnede principper
Politikker
Praktiske oplysninger
Projekt uger
Pædagogik
Voksenvenner i børnehaven
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Eventyrhaven
Kofodsvej 4, Lindved
7100 Vejle

Tlf.: 79741305
E-mail: georgette.gabel@hedensted.dk
Åbningstider
Eventyrhaven
Mandag06:00 - 17:00
Tirsdag06:00 - 17:00
Onsdag06:00 - 17:00
Torsdag06:00 - 17:00
Fredag06:00 - 16:30
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen
Velkommen til Eventyret

Velkommen til Eventyrhavens hjemmeside. Denne er primært tænkt som et lille overbliks billede til nye forældre, og til andre som kunne være nysgerrige på hvem vi er og hvad der sker i Eventyrhaven. Vil I vide mere, er I meget velkomne til at besøge os, men ring lige først. Så giver vi gerne en guidet rundtur i huset.

Om børnelivet:

”Hvad skal vi lege? Katten op at stege, hunden op at hænge, med en hel pose penge.”

Vi tror på, at børnelivet i Eventyrhaven skal afspejle det samfund, vi alle er en del af. Derfor er vi også nødt til, at sætte fokus på hvilke spor børnenes børnehaveliv skal bære med sig, så de kan med livsduelighed mestre livet.

I Eventyrhaven er der fokus på børnenes trivsel , udvikling og læring  gennem leg og dannelse og dermed skabe læringsmiljøer der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver. Læringsmiljøerne skal fremme børnenes initierede leg og relationskompetence må være i centrum i den institutionelle dagligdag. Dette er en relationskompetence der tager sit afsæt i en inkluderende pædagogik og et arbejde med fællesskabets betydning for den enkeltes udvikling og læring. Vi forstår at børn har værdi i sig selv og det er nære tillidsskabende voksne der giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig.

I vores institution mener vi, at barnet er et selvstændigt individ, der har kompetence til at træffe sine forskellige valg og vi skal værne om børnenes initiativer, fantasi og virkelyst. Vi anerkender, at der i barnet foregår processer omkring dets identitet, og at dette foregår i et samspil med omverdenen. Det vil sige, at børnene bevæger sig i fællesskabet med sin egen identitet og integritet og med en respekt for andre i samme fællesskab.

Læring finder sted alle vegne, dels i børnefællesskaber, leg, aktiviteter men i høj grad også hjemme i familien. Her bliver familien en del af barnets læring, og det er væsentligt at have øje for hvilke mulighedsbetingelser familien og daginstitutionene giver barnet,  så barnet opnår livsduelighed. Alle børn fortjener, at vi som ansvarlige voksne – både forældre og professionelle - støtter, inspirerer og hjælper børnene, så de lærer de kompetencer, som de skal bruge hele livet.

I praksis betyder det at vi vejleder børnene, til at opdage egne og andres læringsmuligheder, fx. har Peter svært ved at lytte til samlinger, her kan fællesskabet hjælpe peter ved at give ham forskellige læringsmuligheder - sæt dig på stolen eller ta bolden i hånden.desuden er der også praktiske overvejelser inden læreplansgrupperne sættes i gang. der kan være særlige hensyn i forhold til gruppesammensætningen (små/store grupper), samt indholdet i selve læringssituationen


Billeder fra hverdagen
Velkomstfolder
Madordning fra 1.2.2019

Fra 1. februar har vi madordning. Vores køkkendame står for mad til børnene hele dagen. Vi glæder os. :-)

Venlig hilsen

Eva og Zette